Hotel Augusta Valles

APOSTEM PER UN MODEL DE TURISME SOSTENIBLE

Reservar

APOSTEM PER UN MODEL DE TURISME SOSTENIBLE

Des de l´Hotel Augusta Vallés s´aposta per un model de Responsabilitat Social Corporativa que generi activitat econòmica, desenvolupament sostenible i gestió responsable.

Hotel Augusta Valles

Apostem per l’ESTALVI ENERGÈTIC:

Garantim l’estalvi energètic en il·luminació i optimitzem el consum energètic amb sensors de moviment, termòstats digitals i llums LED.

Treballem amb energia fotovoltaica per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de CO2.

Protegim les zones més exposades al sol mitjançant làmines autoadhesives de protecció solar per a un estalvi més gran en climatització.

Hotel Augusta Valles

Apostem per l’ÚS EFICIENT DE L’AIGUA:

Els nostres jardins de plantes autòctones es mantenen amb reg per degoteig i dispersors per optimitzar els recursos hídrics.

Les cisternes amb doble descàrrega, els polsadors amb temporització i els reductors de cabal ens permeten fer un ús eficient de laigua.

Hotel Augusta Valles

Apostem pel RECICLATGE

Prioritzem el consum de productes en envasos retornables, emplenables o biodegradables.

Diferenciem degudament les restes orgàniques de les de cartró, plàstic i vidre.

Tots els residus generats per l’hotel són tractats per separat per a la millor classificació per diverses gestores de residus autoritzades.

Hotel Augusta Valles

Apostem per PRODUCTES DE KM 0:

Els vins i plats locals sempre estan disponibles a la nostra oferta gastronòmica, inclosos els ecològics i/o vegans.

Adaptem el nostre servei de restauració per a persones amb intoleràncies alimentàries.

Busquem proveïdors locals compromesos amb el medi ambient i les bones pràctiques de sostenibilitat.

CERTIFICACIÓ EN SOSTENIBILITAT BIOSPHERE I SEGELL SAFE TRAVELS:

L’adhesió de l’Hotel Augusta Vallès a la marca BIOSPHERE ens compromet amb els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

El compromís per la Sostenibilitat Turística reconeix els operadors turístics que aposten per una gestió sostenible del turisme, per la conservació del medi ambient, la protecció cultural, el desenvolupament socioeconòmic i la satisfacció del client.

El distintiu que avala el nostre comportament responsable és el resultat d’una llarga feina que ens obliga a posar al dia un pla de millora continu, compromès amb el medi ambient, amb el nostre personal i amb els nostres clients.

El segell SAFE TRAVELS, promogut per The World Travel & Tourism Council (WTTC), permet als viatgers reconèixer, a qualsevol país del món, aquelles empreses i entitats que compleixen els protocols i normatives de bones pràctiques sanitàries de salut i higiene que estableix el WTTC.

Ambdós reconeixements són una prova inequívoca que l’Hotel Augusta s’engloba dins del turisme sostenible i segur, dos aspectes que formen i han format part de l’essència i la filosofia de l’hotel.