Hotel Augusta Valles

Biosphere & Safe travels

Reservar
Hotel Augusta Valles

Biosphere

El compromís per la Sostenibilitat Turística reconeix aquells operadors turístics que aposten per una gestió sostenible del turisme, per la conservació de l’entorn, la protecció cultural, el desenvolupament socioeconòmic i la satisfacció del client.

El distintiu que avala el nostre comportament responsable, és el resultat d’un llarg treball que ens obliga a posar al dia un pla de millora continu, compromès amb el medi ambient, amb el nostre personal i amb els nostres clients.

L’adhesió de l’Hotel Augusta Vallès a la marca Biosphere, ens compromet amb els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides

Hotel Augusta Valles

Safe travels

El segell SAFE TRAVELS, promogut pel World Travel & Tourism Council (WTTC), permet als viatgers reconèixer, a qualsevol país del món, aquelles empreses i entitats que compleixin els protocols i normatives de bones pràctiques d’higiene i salut establertes pel WTTC.

Aquests protocols inclouen el desenvolupament de manuals i llistes de comprovació de pràctiques internes de seguretat i salut, formació, motivació i comunicació amb el personal i l’ús correcte de mesures de protecció i desinfecció. Aquesta distinció se centra en la recuperació del turisme a tot el món, alhora que té cura de la salut i la seguretat dels empleats, els clients i la indústria en general.

Ambdues certificacions són una prova inequívoca que l’Hotel Augusta Vallès forma part d’un turisme sostenible i segur, dos aspectes que formen i han format part de l’essència i la filosofia de l’hotel.